Affaldshåndtering

I grundejerforeningen følger vi de nationale regler for affaldssortering. 1. juli 2021 træder de nye regler for indsamling af  de 10 affaldsfraktioner fra husstandene: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.  Tekstilaffald, skal først indsamles fra 2022.

Kommunen er dog ikke klar endnu til de nye typer. Når de melder ud hvordan de agter at gennemføre det, vil vi fortælle dette ud.

Vi har containerpladser 6 steder i området, der fordeler sig således.

Materieltype Stor skrald BH 159 BH 163 G 27 G 37 G 93
Pap X X X X X X
Papir X X X X X
Plast X X X X X
Glas X X
Jern og metal X X X X X
Elektronisk Affald X