Historien

Sådan blev Bagsværd skole til Bagsværdlund

Efter lukningen af den gamle Bagsværd Skole, er Gladsaxe Kommune i gang med at skabe rammerne for en omdannelse af området. Der er vedtaget en helhedsplan for området, og ved en navne konkurrence, er det nye navn for området blevet Bagsværdlund.

Helhedsplanen fastsætter rammerne for en omdannelse af den gamle Bagsværd Skole til et boligområde omkring en fælles grøn fælled. Planen er, at fælleden skal udformes som et vildt naturlandskab, der giver mulighed for nye oplevelser og aktiviteter midt i byen. Samtidig fungerer fælleden også som en billig og lavteknisk løsning på klimatilpasning, hvor regnvand opsamles i midlertidige søer.

Kommunens helhedsplan kan læses her.

Omkring fælleden placeres boliger som tæt/lav bebyggelse i 2-3 etager med egne terrasser og haverum. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej bygges lidt højere i 2-5 etagers stangbebyggelser. Her bliver der mulighed for både erhverv og etageboliger. I området er tre bygninger registreret med bevaringsværdi 4. Bygningerne har betydning for områdets historie, og i den videre planlægning skal der tages stilling til, om de skal bevares eller ej.

Intentionen er, at hele bebyggelsen skal afspejle det grønne og opføres som lavenergibyggeri i bæredygtige materialer. Området betjenes af vejene omkring (Granvej og Pinievej), så fælleden i midten friholdes fra biltrafik.

Al regnvand håndteres på egen grund. Der etableres faskiner, regnbede og andre typer nedsivningsanlæg til nedsivning af regnvand. Der afvandes vand fra tagarealer interne køreveje og parkeringspladser. Afvanding fra parkeringspladser og interne køreveje, vil ske gennem regnbede med filtermuld.

Hent dokumentet tilladelse til nedsivningsanlæg her.