Området

Området strækker sig fra Bagsværd Hovedgade til Vadstrupvej, og Pinjevej til Granvej. I midten ligger Sofie skolen, der deler området i Nord og Syd.

Området består af 114 lejlighed og 85 rækkehuse, i alt 199 enheder. Der er 95 ejerboliger og 104 lejeboliger.

Vand og miljø

Området er udlagt som en grøn fælled, en grøn oase midt i Bagsværd. Vi har nedsivnings anlæg, og det betyder at overfladevand skal blive på grunden. Al vand fra tagene løber ned i søen i midten af de to arealer. Vand fra veje og stier løber ned i de nedsivningsanlæg der findes rundt i området. Det betyder også at det er forbud at bruge alle former for kemikalier på udendørs arealer. Det er ikke tilladt at vaske sin bil med sæbe, man må godt skylle den med rent vand. Der må ikke bruges algerfjerne på terrasserne.

Stier

Vi har en cykelsti der går gennem bebyggelsen, og der er to passager mellem lejlighedsblokken på Bagsværd Hovedgade. Det er ikke tilladt, under nogen omstændigheder, at køre med tunge køretøjer på disse stier. Passagen, mellem lejlighederne, står på plastikben, og kan slet ikke klare tunge køretøjer.

Affald

Har du adresse Bagsværd Hovedgade, er der nedgravet særlige molokker i hver ende af lejlighedsblokken til den daglige skrald. I syd er molokken placeret ved siden af indkørslen til parkerings kælderen. Ved disse molokker findes der containere til pap, papir, plastik og metal.
Kommunen har meldt ud at lejlighederne skal sortere madaffald og øvrig husholdningsaffald en gang til efteråret.

Bor du i rækkehus, har du selv en container til dagligvare affald, der er delt i almindeligt affald og madaffald. Samt en container til Plastik og Metal, og så kan man bestille en papir og glas container hos kommunen.

For Rækkehus blok 4 og 8 gælder der særlige regler. Blok 4 har deres containere stående ved parkeringspladsen op af skuret ved Sofieskolen. Blok 8 skal bruge container og molokken ved Bagsværd Hovedgade.

I midten af bebyggelsen, er der et storskralds område. Det ligger for enden af Pinievej efter nr. 10E. Det er vigtigt at man følger de anvisningsskilte der hænger her. Se siden for brugen af storskralds området.