Udearealer

Vores udearealer vedligeholdes ud fra en plejeplan som blev udarbejdet af Calum og godkendt af kommunen i 2017. Bestyrelsen har arbejdet videre på denne plan, da planen indeholder ting vi ikke har i vores område. Plejeplanen bruges også til udarbejdelse af den kontrakt vi har med firmaet BS Landskabspleje om vedligeholdelse af området.

Vi arbejder videre på planen, da vi vil være sikre på at den beskriver de tanker vi har for vedligeholdelsen. Hvis et firma skal kunne give funktionelt tilbud, er det nødvendig at den er helt skarp, så man ikke bagefter skal ind og fortolke dens indhold.

Dokumenter:

Plejeplan 2017

Plejeplan 2019.

Areal tegning nord.

Areal tegning syd.